Zbigniew Urbańczyk - galeria foto

Przyroda, krajobrazy, zabytki.

 Wiele zdjęć mojego autorstwa było publikowanych w licznych czasopismach, głównie przyrodniczych, krajowych i zagranicznych. Często były to ilustracje do artykułów mojego autorstwa, niektóre trafiły na okładki. Wymienię tu takie pisma jak National Geographic, Przyroda Polska, Raj, Wszechswiat, Biologia w Szkole, Aura, Problemy, Das Tier, Oryx, Stern. Opublikowałem też kilkadziesiąt artykułów i innych tekstów w różnych pismach naukowych i popularno-naukowych, w Polsce i za granicą. Jestem też autorem lub współautorem czterech książek. Na Forum "Bociany z Przygodzic" prowadzę m.in. wštek poswięcony wędrówkom bocianów białych a także jestem autorem wielu tekstów poswięconych różnym zagadnieniom biologii oraz ochrony ptaków. Częsć z mojego dorobku można zobaczyć poniżej.

Okładki / Covers

 Publikacje / Publications

Moje najnowsze publikacje

 

    Z. Urbańczyk. 2011. Satelita sledzi bociany. Przyroda Polska, 8/2011.    PDF do pobrania

 

    Z. Urbańczyk. 2011. Wiosna w Ujsciu Warty. Przyroda Polska, 5/2011.   PDF do pobrania

 

   E. i Z. Urbańczykowie. 2010. Spotkanie z markaczką. Przyroda Polska, 10/2010.   PDF do pobrania

 

   Z. Urbańczyk. 2010. Obserwacja gniazda bocianów kamerą internetową. Aura, 4/2010. Dod.Ekolog. 5-7.   PDF do pobrania

 

     Z. Urbańczyk. 2009. Pająk w tygrysim kostiumie. National Geographic, 12/2009.   PDF do pobrania

 

.   Z. Urbańczyk. 2009. Niezwykłe polowanie. Woliera, 4/2009. 69-70.   PDF do pobrania

 

   Z. Urbańczyk. 2008. Bobry w Poznaniu. Aura, 1/2008. 31-32. 

 

    Z. Urbańczyk. 2005. Wytępione i ginące. Czy nie ma miejsca dla dzikich zwierząt? Biologia w Szkole. 3/2005. 19-24.

 

      Z. Urbańczyk. 2006. Œwięty Peregryn Laziosi - patron chorych na raka. List do Chorych. 3/2006. 6-7.

 

Zdjęcia w ksišżkach / Photos in books

                              

M. Kowalski, G. Lesiński (red.) Poznajemy nietoperze. OTON. Warszawa 2000.

W. Łęcki. Wielkopolska. Przewodnik po  miejscach ładnych i ciekawych. KURPISZ. Poznań 2003.       

 Książki / Books

    

  Zbigniew Urbańczyk. Nietoperze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Wyd. Muz. Reg. w Świebodzinie. Świebodzin. 1989.

 

 Zbigniew Urbańczyk. Rezerwat Nietoperek. Wyd. LKP. Świebodzin 1994.

  

Wiesław Bogdanowicz, Zbigniew Urbańczyk, Robert Dzwonkowski. Ssaki chronione w Polsce. Nietoperze. Liga Ochrony Przyrody. 1989.

Książeczka napisana przez dwu znakomitych chiropterologów, zatem omówienie gatunków bardzo dobre (chociaż, jak przy każdej poblikacji starszej, trzeba pamiętać o tym, że wiedza idzie naprzód!). Natomiast rysunki (trzeciego autora)... Raz lepsze, raz gorsze. Niestety, zdecydowanie więcej tych ostatnich. Zatem dobre tylko do przeczytania. Źródło:

 

 

Radosław Dzięciołowski, Elżbieta Fuszara, Wincenty Harmata, Janusz Hejduk, Mirosław Jurczyszyn, Marek Kowalski, Grzegorz Lesiński, Alek Rachwald, Jolanta Struzik, Zbigniew Urbańczyk, Andrzej Węgiel. Poznajemy Nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa. 2000.

Niewątpliwie najlepsza obecnie książka o nietoperzach. W ostatnich latach tak badania nad nimi jak i cały społeczny ruch ich ochrony znacznie się nasiliły (i chwała Bogu). W książce znajdziecie opisy i kolorowe fotografie wszystkich naszych gatunków, co to jest echolokacja i jak nietoperze ja wykorzystują, czy nietoperz wysysa krew i czy wplątuje się we włosy. Są tam również wiadomości o ich ochronie (wszystkie gatunki są prawnie chronione w Polsce), jak zrobić skrzynkę lęgową dla nietoperza (tak tak one też żyją skrzynkach choć nieco innych niż ptaki). Są również podane adresy organizacji i osób które zajmują się badaniami i ochroną nietoperzy. Polecam do przeczytania, a zobaczycie, że nietoperze nie są groźne tylko zagrożone. Źródło: